Bán Nền đường số 15 KDC Hồng Loan 5C

2019-03-02T11:22:40+07:00

- Vị trí nền trên đường số 15 (đường có nhiều nhà đã xây